• Hootsuite certified
  • CMS
  • Internet
  • Hjälpen är här/The help is here
  • utskrifter/transcription
  • Översättning/Translation
  • Problemlösning/Problem solution
  • Nätverkande/Networking
  • webb/web
  • VA

Virtual Assistant

Breadth of service and commitment with perspective

Administration, marketing, copy and translation

Websites, social media, SEO & IT